Εθελοντικές δράσεις για το φως, πραγματοποιούνται καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Η Πέννυ έχει πραγματοποιήσει εθελοντική δράση στα παιδιά της “Φλόγας”, καθώς και σε παιδιά σε Σπίτια του “Χαμόγελου του Παιδιού” στην Αττική. Σκοπός της Πέννυς είναι να προσφέρει χαρά και γνώση στα παιδάκια, και να τους μεταδώσει την αγάπη και πίστη της, πως το “φως” είναι γύρω μας, αλλά και μέσα μας!

Επικοινωνήστε μέσω email στο pennyslightseminar@gmail.com ή στο τηλέφωνο 6942432043.

Voluntary workshops take place by Penny throughout the year. With great pleasure, Penny has realised a workshop at the premises of the non-profit organisation ΄Φλόγα”. In addition, Penny has realised workshops at various homes of the non-profit organisation “Χαμόγελο του Παιδιού” in different locations in Athens. Penny’s aim is to share her knowledge and love on light & lighting with the young children, and to make them realise that the ‘light’ is all around us, but also within us!