Τα εργαστήρια με το φως που απευθύνονται σε ενήλικες έχουν σκοπό να κάνουν τους συμμετέχοντες να νιώσουν δημιουργικοί και ελεύθεροι.

Φως- Σκιά- Χρώμα. Διαδραστικό εργαστήρι δύο συναντήσεων που στοχεύει στην κατανόηση των βασικών εννοιών για το φως, τη σκιά, και τα χρώματα. Μέσα από το φως, τη σκια κα το χρώμα, θα αποτυπωθούν οι σκέψεις, ανησυχίες, επιθυμίες μας.

Λευκό φως & αποχρώσεις. Διαδραστικό εργαστήρι που αποσκοπεί στη σύνδεση του λευκού φωτός και των αποχρώσεων, με τα συναισθήματα μας. Στοχεύει σε μια βαθύτερη επαφή με τον εσωτερικό μας εαυτό.

Φως & Συναισθήματα. Διαδραστικό εργαστήρι για το φως που μελετά ένα συγκεκριμένο συναίσθημα τη φορά, όπως χαρά, αγάπη, λύπη, φόβος, θυμός.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το pennyslightseminar@gmail.com

Workshops on light & lighting for adults. The ultimate goal of these workshops is to make participants feel free and creative.

Light- Shadow- Colour: Interactive workshops to discuss the main concepts related to light, shadow, colour. In turn, we will use these to address our thoughts, worries and desires.

White light & hues: Interactive workshops that aim at connecting white light and its hues with our inner feelings and emotions. The goal is to connect with our inner self.

Light & emotions: Interactive workshop that aims at studying one emotion at a time, such as happiness, sadness, anger and fear.

For more information, please contact pennyslightseminar@gmail.com

pennyslightseminar, interactive games with light, διαδραστικά εργαστήρια με το φως, δραστηριότητες, παιδιά