Φροντίζοντας το περιβάλλον στο Χαμόγελο

Κι όμως! Μπορούμε να φροντίσουμε το περιβάλλον χρησιμοποιώντας με σωστό τρόπο το φως! Αυτό κάναμε στο Χαμόγελο και περάσαμε υπέροχα!

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *