Παίξε με τη σκιά σου

Τι είναι μαύρο και με ακολουθεί παντού? Γιατί κάποιες φορές είναι μικρό και άλλες μεγάλο? Μια πάει δεξιά, μια πάει αριστερά! Η σκιά μου, με ακολουθεί παντού!

pennyslightseminar
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *