Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά & οικογένειες

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά και οικογένειες πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαρτίου 2022. Το πρόγραμμα περιελάμβανε ξενάγηση στο Μουσείο Κοτσανά Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας στην Αθήνα και διαδραστικό εργαστήρι με το φως …

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη Σοφία των παιδιών

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα παιδιά του νηπιαγωγείου “Σοφία των παιδιών” πραγματοποιήθηκε το μήνα Μάρτιο 2022. Το πρόγραμμα περιελάμβανε ξενάγηση στο Μουσείο Κοτσανά Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας στην Αθήνα και διαδραστικό …

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την Ελληνογερμανική Αγωγή

Στις 25 Φεβρουαρίου 2022 περίπου 50 παιδιά από την Ελληνογερμανική Αγωγή παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Το φως στην Αρχαία Ελλάδα”. Το πρόγραμμα περιελάμβανε ξενάγηση στο Μουσείο Κοτσανά Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας …

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την Ελληνογερμανική Αγωγή

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για περίπου 100 παιδιά της πρώτης τάξης δημοτικού της Ελληνογερμανικής Αγωγής πραγματοποιήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2022. Το πρόγραμμα ¨Το φως στην Αρχαία Ελλάδα” περιελάμβανε ξενάγηση στο Μουσείο …