Σεμινάριο & εργαστήρι αναφορικά με το φως και τις τεχνολογίες φωτισμού από την Αρχαία Ελλάδα έως το σήμερα”. Απευθύνεται σε παιδιά δημοτικού, και εμπεριέχει ένα μέρος θεωρίας και ένα διαδραστικό μέρος.

Light & Light technologies from Ancient Greece to today: A workshop/ seminar that investigates the importance of light in Ancient Greece, the use of light technologies, the developments of lighting technologies. The kids get to learn the basic principles in regard to lighting, through interactive games with light.