Καιρικά φαινόμενα

Στο διαδραστιικό αυτό εργαστήρι μαθαίνουμε τα καιρικά φαινόμενα μέσα από το παιχνίδι και τους πειραματισμούς. Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν ο ήλιος που νόμιζε ότι βασιλεύει τον κόσμο. Ήταν …