Συμμετοχή στο Eyes of Light

Με ιδιαίτερη συγκίνηση συμμετείχα ως εισηγήτρια σε σεμινάρια βιωματικής θεραπευτικής φωτογραφίας με σκοπό την ενδυνάμωση ανθρώπων με εμπειρία καρκίνου, πρωτοβουλία της Δήμητρας Ερμείδου που υποστηρίχτηκε από το START – Create …