Πειραματισμοί με το φως για την Α Δημοτικού της Ελληνογερμανικής Αγωγής

Ευχαριστώ θερμά τις δασκάλες και τη διεύθυνση της Ελληνογερμανικής Αγωγής που με τίμησαν με την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία τους. Τρεις μέρες γεμάτες φως με τα παιδιά της Α δημοτικού, …