φως, φωτισμός, δραστηριότητες, νηπιαγωγείο, pennyslightseminar

Το φως & οι τεχνολογίες φωτισμού από την Αρχαία Ελλάδα έως σήμερα

Στη δράση αυτή επιχειρούμε να απαντήσουμε στα παρακάτω ερωτήματα. Ποιά ήταν τα μέσα φωτισμού στην Αρχαία Ελλάδα? Ποιές σημαντικές ανακαλύψεις έγιναν στο πέρασμα των χρόνων σε σχέση με το φως? …