Το φως & οι τεχνολογίες φωτισμού από την Αρχαία Ελλάδα έως σήμερα

Στη δράση αυτή επιχειρούμε να απαντήσουμε στα παρακάτω ερωτήματα. Ποιά ήταν τα μέσα φωτισμού στην Αρχαία Ελλάδα? Ποιές σημαντικές ανακαλύψεις έγιναν στο πέρασμα των χρόνων σε σχέση με το φως? Ποιές είναι οι βασικές τεχνολογίες φωτισμού σήμερα? Ποιές είναι οι βασικές έννοιες σχετικά με το φως? Στη συνέχεια, κάνουμε πειράματα & παίζουμε με το φως για να κατανοήσουμε τις βασικές έννοιες φωτισμού.

φως, φωτισμός, δραστηριότητες, νηπιαγωγείο, pennyslightseminar

Σκοπός αυτής της δράσης είναι τα παιδιά

 • να μάθουν για τη χρήση του φωτός από την Αρχαία Ελλάδα έως σήμερα
 • να ενημερωθούν για τις εξελίξεις στο φωτισμό ανά τα χρόνια
 • να εξοικειωθούν με την έννοια του φωτός
 • να πειραματιστούν με το φως μέσα από διάφορα εργαλεία φωτισμού

Τα υλικά της δράσης περιλαμβάνουν:

 • δίσκο του Νεύτωνα
 • σπεκτροφωτόμετρο
 • μεταλλικά σχήματα
 • φακούς
 • καθρεπτάκια
 • φίλτρα φωτισμού
 • προβολείς

Πληροφορίες για τη δράση:

 • Η δράση έχει εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Στοχεύει στην απόκτηση γνώσης μέσω της εμπειρίας
 • Η δράση γίνεται στο χώρο του σχολείου (τάξη ή κάποια άλλη αίθουσα)
 • Έως τρεις (3) δράσεις την ημέρα στο ίδιο σχολείο
 • Σχεδιασμένο κατάλληλα για παιδιά νηπιαγωγείου, δημοτικού
 • Διάρκεια σεμιναρίου: 50- 60 λεπτά (ανάλογα με την ηλικία / τον αριθμό των παιδιών)
 • Κόστος συμμετοχής: κατόπιν συνεννόησης
 • Κρατήσεις & πληροφορίες: 6942 432043

Light & Light technologies from Ancient Greece to today.

A workshop/ seminar that investigates the importance of light in Ancient Greece, the use of light technologies, the developments of lighting technologies. The kids get to learn the basic principles in regard to lighting, through interactive games with light.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *