Διαδραστικά εργαστήρια στους Μικρούς Κύκνους

Οι Μικροί Κύκνοι με υποδέχτηκαν πραγματικά εντυπωσιακά! Όχι μόνο μου έδειξαν εμπιστοσύνη να κάνω τα διαδραστικά εκπαιδευτικά προγράμματα μου στα παιδιά, αλλά μου έδωσαν και την ευκαιρία να γνωρίσω στα …