Φροντίζω το περιβάλλον: φως

Τα διαδραστικά εργαστήρια αποτελούν εργαλείο ανάπτυξης δεξιοτήτων για τα παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού, με βάση τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας. Τα εργαστήρια έχουν βιωματικό και διαδραστικό χαρακτήρα. Αποσκοπούν στην απόκτηση γνώσης μέσω της εμπειρίας και αποβλέπουν στην περαιτέρω ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παιδιών για το ρόλο και τη σημασία του φωτός.

Οι θεματικές στις οποίες εντάσσονται τα εργαστήρια, είναι:

ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Συνδέουμε τη τεχνολογία αιχμής του παρελθόντος με την προηγμένη σύγχρονη τεχνολογία φωτός, υπό το πρίσμα της αειφόρου ανάπτυξης. Συζητάμε το θέμα της φωτορύπανσης, των επιπτώσεων στο περιβάλλον, των τρόπων περιορισμού της, καθώς και της ανακύκλωσης.

Επίσης, παρατηρούμε κτίσματα της Ελλάδας και αναλογιζόμαστε πώς μπορεί το φως να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο προβολής και ανάδειξης, αλλά και προστασίας της πολιτισμικής μας κληρονομιάς.

Η γνώση θα αποκτηθεί μέσω της εμπειρίας, με πειραματισμούς και παιχνίδια με το φως, αναπτύσσοντας δεξιότητες της ζωής και του νου.

Πληροφορίες στο 6942432043.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *