Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά & οικογένειες

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά και οικογένειες πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαρτίου 2022. Το πρόγραμμα περιελάμβανε ξενάγηση στο Μουσείο Κοτσανά Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας στην Αθήνα και διαδραστικό εργαστήρι με το φως …

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη Σοφία των παιδιών

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα παιδιά του νηπιαγωγείου “Σοφία των παιδιών” πραγματοποιήθηκε το μήνα Μάρτιο 2022. Το πρόγραμμα περιελάμβανε ξενάγηση στο Μουσείο Κοτσανά Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας στην Αθήνα και διαδραστικό …