4ος Διαγωνισμός Ζωγραφικής για το φως

ΤΙΤΛΟΣ «Φως: νοιάζομαι, φροντίζω»

Η Δρ. Πέννυ Χατζηευστρατίου Μιχελινάκη, υπό τον τίτλο «Penny’s light seminar» προκηρύσσει Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό με τίτλο «Φως: νοιάζομαι, φροντίζω» για το σχολικό έτος 2023-2024. Ο διαγωνισμός αφορά στη δημιουργία ζωγραφικών έργων από μαθητές/τριες νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων. Βασικός σκοπός είναι, μέσω της καλλιτεχνικής δημιουργίας, να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές/τριες αναφορικά με το θέμα της φωτορύπανσης και της σωστής χρήσης του φωτός στη ζωή μας. Επίσης, επιδίωξη του διαγωνισμού είναι να αντιληφθούν οι μαθητές/τριες τις προκλήσεις και ευκαιρίες που παρουσιάζει η τεχνολογία του φωτός. Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές/τριες θα έρθουν σε επαφή με την έννοια της αειφορίας αλλά και με τις προκλήσεις της ραγδαίας ανάπτυξης. Θέματα που συνδέονται με τους Παγκόσμιους Στόχους 7 & 9 της Βιώσιμης Ανάπτυξης αφού αναπτύσσουν περιβαλλοντική συνείδηση και, ταυτόχρονα, φέρνουν σε επαφή τους/τις μαθητές/τριες με τη βιομηχανία φωτός και την καινοτομία. Τέλος, η δράση αποβλέπει στον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Φωτός, όπως έχει οριστεί η 16η Μαΐου από την UNESCO, προκειμένου να ενισχυθεί η ενσυναίσθηση, η κοινωνική αλληλεγγύη, το συναίσθηση ευθύνης, η ευαισθησία, η πρωτοβουλία, η συνεργασία, η αυτομέριμνα.

Ο Διαγωνισμός έχει αναρτηθεί στο επίσημο site της UNESCO για τη Διεθνή Ημέρα Φωτός www.lightday.org στη χώρα Greece αλλά και σαν Global event!

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Η υποβολή έργων ξεκινά με την έναρξη του 2024. Η υποβολή έργων μπορεί να γίνει έως και τις 26 Απριλίου 2024. Από τις 27 Απριλίου 2024 έως τις 11 Μαΐου θα γίνει η αξιολόγηση από την επιτροπή και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 16 Μαΐου 2024 που είναι η Διεθνής Ημέρα Φωτός.

Α. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές και μαθήτριες όλων των τάξεων νηπιαγωγείου και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας όλων των τύπων σχολείων, γενικής και ειδικής εκπαίδευσης, όλων των σχολικών μονάδων της χώρας και των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2023-20234. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους, οι οποίοι καλούνται να συμπληρώσουν Υπεύθυνη Δήλωση πως δέχονται να δημοσιευτεί το έργο και ονοματεπώνυμο του παιδιού τους σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

1. Προσκαλούνται οι μαθητές/τριες να δημιουργήσουν μία και μόνο πρωτότυπη ζωγραφική δημιουργία ανά συμμετοχή, την οποία θα υποβάλουν στην Επιτροπή Αξιολόγησης.

2. Η επιλογή των υλικών από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες είναι ελεύθερη.

3. Κάθε φύλλο σχεδίασης δύναται να είναι σε χαρτί ζωγραφικής (π.χ. ακουαρέλας, ακρυλικών) διαστάσεων τουλάχιστον 20×30 cm.

4. Όλα τα έργα τέχνης πρέπει να είναι πρωτότυπα, αποκλειστικά σχεδιασμένα στο χέρι από τον ίδιο τον μαθητή χωρίς τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Φωτογραφίες ή εκτυπώσεις όλων των ειδών δεν γίνονται δεκτές.

5. H κάθε δημιουργία θα πρέπει να σκαναριστεί και να αποθηκευτεί σε αρχείο jpeg ή png, με μέγιστη ανάλυση 2MB, με τα παρακάτω στοιχεία: Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας και τάξη (για παράδειγμα: Παπαδοπούλου-Ελένη-Προνήπιο ή Γεωργακόπουλος-Μιχάλης-Βδημ).

6. Οι φωτογραφίες ανά σχολείο θα πρέπει να αποσταλούν σε ενιαίο email με συμπιεσμένο αρχείο zip ή με wetranfer στο pennyslightseminar@gmail.com . Το email θα πρέπει να έχει ως θέμα την ένδειξη: «Φως: νοιάζομαι, φροντίζω».

7. Στο email που θα συνοδεύει τις φωτογραφίες θα πρέπει να αναφέρονται πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, όπως όνομα σχολείου και περιοχή, όνομα υπεύθυνου/ης εκπαιδευτικού της συμμετέχουσας σχολικής μονάδας, διεύθυνση, τηλέφωνο (σταθερό και κινητό) και email επικοινωνίας.

8. Σε κάθε email θα πρέπει να επισυνάπτεται, επίσης, αρχείο, σε μορφή excel, με αριθμημένο κατάλογο των έργων ζωγραφικής μαθητών/τριών που αποστέλλονται καθώς επίσης η υπεύθυνη δήλωση γονέα ή ασκούντα την επιμέλεια ότι επιτρέπουν τη συμμετοχή του παιδιού στον διαγωνισμό και ότι δέχονται να δημοσιευθεί το έργο και το ονοματεπώνυμο του παιδιού σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης. Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να επισυναφτούν ως φωτογραφίες ή αρχεία σε μορφή PDF, μέγιστου μεγέθους 2MB ή να αποσταλούν με email σε συμπιεσμένο αρχείο zip ή με wetransfer στο pennyslightseminar@gmail.com

9. Για την επιβεβαίωση παραλαβής έργων θα αποσταλεί επιβεβαιωτικό email παραλαβής. Εάν δεν λάβει ο/η υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός επιβεβαιωτικό email παραλαβής εντός μίας εβδομάδας από την ημερομηνία αποστολής, ενδέχεται το email να μην έχει παραληφθεί από τη διοργανώτρια και θα πρέπει να γίνει επικοινωνία στο τηλέφωνο 6942432043.

10. Τα έργα των μαθητών/τριών κάθε σχολείου δεν πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά καθώς δεν θα γίνουν αποδεκτά.

11. Τα έργα των μαθητών/τριών προτείνεται να πραγματοποιηθούν εντός του ωρολογίου προγράμματος, κατά τη διάρκεια της ευέλικτης ζώνης ή του μαθήματος των εικαστικών, χωρίς όμως να επιβαρύνεται η διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, αλλά αντίθετα να εμπλουτίζεται και διευρύνεται με τρόπο δημιουργικό, σύμφωνα πάντα με τους στόχους που τίθενται στο Πρόγραμμα Σπουδών. Αν κάτι τέτοιο δεν δύναται να πραγματοποιηθεί κατά κρίση των διευθυντών των σχολικών μονάδων τα έργα των μαθητών/τριών μπορούν να πραγματοποιηθούν εκτός ωρολογίου προγράμματος.

Β. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1. Οι μαθητές καλούνται ενδεικτικά να αποτυπώσουν το φαινόμενο της φωτορύπανσης, τα αποτελέσματα της στον άνθρωπο και/ή στο ζωικό βασίλειο και/ή στο περιβάλλον γενικότερα, τρόπους αντιμετώπισης και μέτρα προστασίας, σωστή χρήση του φωτός κ.τ.λ.  Επιπρόσθετα, η ζωγραφιά μπορεί να περιλαμβάνει και ένα μήνυμα σε μια φράση, το οποίο θα προσδιορίζει και το θέμα της εικόνας.

2. Τα έργα θα ταξινομηθούν και θα αξιολογηθούν με βάση τις ακόλουθες ηλικιακές ομάδες:

1η κατηγορία: Προνήπιο- νήπιο

2η κατηγορία: Α΄ – Β΄- Γ΄- Δ’- Ε’- Στ’ τάξη δημοτικού

3. Τα κριτήρια αξιολόγησης των συμμετοχών, είναι τα εξής: α. Η συνάφεια με το θέμα β. Δημιουργικότητα και πρωτοτυπία γ. Αρτιότητα δ. Μήνυμα και βαθμός απήχησής του.

Γ. ΒΡΑΒΕΙΑ – ΕΠΑΙΝΟΙ

1. Η αξιολόγηση των έργων ζωγραφικής των μαθητών/-τριών από την Επιτροπή Αξιολόγησης θα γίνει στο διάστημα από 27-04-2024 έως 11-5-2024.

2. Τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση των έργων θα ανακοινωθούν την 16η Μαΐου 2024 που είναι η Διεθνής Ημέρα Φωτός, στην ιστοσελίδα www.pennyslightseminar.com Μαζί με τα αποτελέσματα, θα δημοσιευτούν όλα τα υποβληθέντα έργα των μαθητών/-τριών εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις υποβολής. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν και σε social media και άλλα site που διαχειρίζεται η διοργανώτρια. Επίσης, ενδέχεται να προωθηθούν και σε άλλους ιστότοπους και social media και μέσα ενημέρωσης που ενδιαφέρονται για τέτοιου είδους δημοσιεύσεις.

3. Πιο συγκεκριμένα, θα βραβευτεί ένα έργο ανά ηλικιακή κατηγορία, που θα αναδειχθεί από την ψηφοφορία της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. Για τον κάθε ένα νικητή της κάθε κατηγορίας θα δοθεί ως δώρο το παιδικό βιβλίο “Lucian’s first dream. A journey to light” της Δρ. Παναγιώτας Χατζηευστρατίου σε εικονογράφηση Μυρτώς Δεληβοριά που είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νεολαίας της Κύπρου για τη Δημοτική Εκπαίδευση. Το βιβλίο θα αποσταλεί με courier στη διεύθυνση του σχολείου που συνοδεύει το έργο, υπόψη του/της υπεύθυνου/νης εκπαιδευτικού της συμμετέχουσας σχολικής μονάδας που καλείται να παραδώσει το δώρο. Ως αποδεικτικό για την αποστολή του δώρου, θεωρείται το απόκομμα του courier και ουδεμία ευθύνη φέρει η διοργανώτρια σε περίπτωση που το δώρο χαθεί ή παραπέσει.

4. Επιπλέον, θα απονεμηθούν βραβεία συμμετοχής για τους τρεις νικητές (σε Α4). Θα απονεμηθούν έπαινοι συμμετοχής για τις επόμενες δύο καλύτερες δημιουργίες ανά ηλικιακή κατηγορία (σε Α4). Σε όλους τους άλλους μαθητές που συμμετείχαν στον διαγωνισμό θα απονεμηθεί τιμητική Βεβαίωση Συμμετοχής (σε Α4).

Συγκεκριμένα, τα βραβεία, οι έπαινοι και οι βεβαιώσεις συμμετοχής θα αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις σχολικές μονάδες, στα email που θα έχουν δηλωθεί κατά την αποστολή των έργων ζωγραφικής.  Αυτά θα πρέπει να εκτυπωθούν από τον/την υπεύθυνο εκπαιδευτικό της συμμετέχουσας σχολικής μονάδας σε λευκό χαρτί Α4. Στη συνέχεια, ο/η υπεύθυνος εκπαιδευτικός θα συμπληρώσει τα ονοματεπώνυμα των μαθητών/τριών που συμμετείχαν στον διαγωνισμό και μόνον αυτών, προκειμένου να τα μοιράσει στους μαθητές ανάλογα με τη βράβευση ή διάκριση ή συμμετοχή τους. Εναλλακτικά μπορεί ο/η υπεύθυνος εκπαιδευτικός, αφού συμπληρώσει τα ονοματεπώνυμα να προωθήσει τα έγγραφα σε μορφή PDF στους γονείς ή κηδεμόνες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

7. Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι όλη η διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί από τη διοργανώτρια, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και των πνευματικών δικαιωμάτων.

8. Η χρήση των έργων θα γίνει αποκλειστικά και μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς ή για έκθεση αυτών στο πλαίσιο της προβολής των διακριθέντων ή των λοιπών έργων σε social media, ιστότοπους, ενημερωτικά email κ.τ.λ. Διευκρινίζεται πως δε θα προκύψουν έσοδα για την διοργανώτρια που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον, από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.) και ότι η χρήση των έργων θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

9. Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 6942432043 και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: pennyslightseminar@gmail.com

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *