Καινοτομώ & Δημιουργώ με το φως.

Τα διαδραστικά εργαστήρια αποτελούν εργαλείο ανάπτυξης δεξιοτήτων για τα παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού, με βάση τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας. Τα εργαστήρια έχουν βιωματικό και διαδραστικό χαρακτήρα. Αποσκοπούν στην απόκτηση γνώσης μέσω της εμπειρίας και αποβλέπουν στην περαιτέρω ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παιδιών για το ρόλο και τη σημασία του φωτός.

Οι θεματικές στις οποίες εντάσσονται τα εργαστήρια, είναι:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

Αφετηρία μας, η δημιουργική σκέψη σπουδαίων εφευρετών προκειμένου να κατανοήσουμε πώς γεννιούνται οι νέες ιδέες. Θα μάθουμε για τις καινοτομίες στο χώρο του φωτός μέχρι σήμερα. Επίσης, θα ενημερωθούμε για τη Διεθνή Ημέρα Φωτός και το όραμα της UNESCO.

Με αφορμή αυτό το ταξίδι στο χρόνο, θα συζητήσουμε για τα επαγγέλματα που οδήγησαν σε αυτές τις καινοτομίες. Στη συνέχεια, θα μάθουμε για τα επαγγέλματα του σήμερα που σχετίζονται με το φως. Θα φανταστούμε τα επαγγέλματα του μέλλοντος και τις καινοτομίες που αυτά μπορεί να φέρουν σε διάφορους τομείς της ζωής μας, με τη χρήση του φωτός.

Πληροφορίες στο 6942432043.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *