Παιχνίδια με το φως στην Προσχολική Αγωγή Κουνιάκη

Δύο ομάδες παιδιών έπαιξαν με το φως και τον Φώτη! Κάναμε ένα ταξίδι μαγικό και πολύ φωτεινό! Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση!

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *