Μια ιστορία ενσυναίσθησης στο Αμαρυλλίς

Μια ιστορία ενσυναίσθησης ξετυλίχθηκε στο Αμαρυλίς, οπού τα παιδιά βοήθησαν τον Φώτη να βρει το φίλο του. Κατανόησαν τα διαφορετικά συναισθήματα του σε όλο το ταξίδι αυτό, χαρά, λύπη, φόβος, θυμός. Όμως με όπλα τους την τόλμη και το φως, κατάφεραν να τους φέρουν κοντά!

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *